Firmast

Koosseisud ja taust

Osaühing REI Geotehnika asutati 21. juulil 1997. Spetsialiste (diplomeeritud insenere) on 10, s.h 1 tehnikateaduste magister.  Vanematel spetsialistidel on TRÜ, TPI või Leningradi Mäeinstituudi haridus ja hinnaline uuringutööde kogemus Riikliku Ehitusuuringute Instituudi (1980-1990) või Riigiaktsiaselts REI (1990-1997) päevilt. Nooremad spetsialistid on Tartu Ülikooli või Tallinna Tehnikaülikooli haridusega. Välitöö teevad 6 kogenud puurmeistrit,  tehnika remondi ja metallitööga on hõivatud 5 töötajat. Mitmed spetsialistid osalevad aktiivselt erialaühingutes (Eesti Geoloogia Selts, Eesti Geotehnika Ühing, Eesti Veeühing).

Registrid, litsentsid ja load

Riikliku Äriregistri nr 10145171 Retter nr EG10145171-0001 (Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised uuringud)
Geoloogiatööde riiklik tegevuslitsents TJI nr 37/02
Põhjaveeuuringute litsents nr 105

Tehniline varustus väliuuringuteks

Südamikpuuragregaadid URB-2A2
Vibropuuragregaadid AVB-2M
Surupenetreerimisseade/tigupuuragregaat UGB-1VS
Universaalpuuragregaadid Geomachine-65GTT ja Geotech-604
Löökpenetreerimisseade IGT-500
Tiivikkatseseade SP-52
Käsipuurimis- ja -penetreerimisvarustus Veo- ja sõidumasinad, kaeve- ja tõstemehanismid
Koormuskatsete varustus vastukaaluga 390 t
Spetsiaalujuvvahendid puurtöödeks veekogul Töökoda põhivarustuse remondiks,  lisaseadmete ehitamiseks, manteltorude ettevalmistamiseks ja toru- ning vintvaiade tegemiseks.

Partnerid

REI Geotehnika väliuuringutel võetud pinnase- ja veeproovid teimitakse ja/või analüüsitakse alltöövõtu korras Eesti Keskkonnauuringute Keskuse laborites, EcoLaboris, Eesti Geoloogiakeskuse laboris jt litsentseeritud laborites.  Tihe koostöö (kasutame geoaluseid, vahendame mõõdistustöid) on geodeesiafirmadega  Hades,  Geometria, Reigeo jt.

Andmekogud

REI Geotehnika arhiivis säilitatakse  REI ehitusgeoloogiauuringute algmaterjale alates 1980. aastast. Unikaalne on ühtse nomenklatuuri järgi süstematiseeritud ja pidevalt täiendatav Eesti geotehniliste välikatsete andmestik 1960ndatest aastatest peale.  REI Geotehnika uuringute andmetöötlus, graafika  ja aruannete koostamine toimub kaasaegse arvutipargi ja standardse litsentseeritud tarkvara (Windows, Office, AutoCad) baasil.